Wybierz sklepMonitoring Wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca monitoringu wizyjnego

w SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców z siedzibą w Siedlcach

na podstawie artykułu 13 RODO

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach podaje następujące informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, których dane zbierane są w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przez Spółdzielnię:

 

1)      Administratorem danych osobowych jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Siedlcach, ul. Jagiełły 10, 08-110 Siedlce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060635, NIP: 8210006869, REGON: 005182738, zwana dalej Spółdzielnią.

2)      W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się ze Spółdzielnią pocztą elektroniczną na jej adres korespondencyjny bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenach należących do Spółdzielni – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w lokalach Spółdzielni oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i klientów oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 m-cy od dnia zarejestrowania przez monitoring. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

5)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, dostawcom systemów monitoringu oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6)      Obraz z monitoringu nie pozwala na identyfikację danej osoby przez administratora, zatem na mocy art. 11 RODO zachodzi przetwarzanie nie wymagające identyfikacji, co oznacza, że na podstawie art. 11 RODO – zastosowania nie mają art. 15, art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 RODO – to jest prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych w zakresie monitoringu oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO); sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);  prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO); ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO); obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO); prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).

7)      Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

9)      Spółdzielnia nie będzie przekazywała zbieranych danych do państw trzecich.

10)  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).